Fit out & furniture

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2021

formota.ro este proprietatea S.C. ELSE S.R.L., înregistrată la 90 B-dul GRIVITEI, Bl.12, Sc.A, Ap.4, Brașov, România, înregistrată sub J08/5/1994, RO5211041

Telefon
+40 725 652 000
Email
info@formota.ro
Definiții și termeni

Termenii specifici vor fi folosiți în acest document și vor avea următoarele semnificații:

 • SITE

  Reprezintă site-ul online aparținând S.C. ELSE S.R.L. la următoarea adresă web www.formota.ro, prin care UTILIZATORUL are acces la informații despre serviciile și produsele oferite de S.C. ELSE S.R.L.;

 • UTILIZATORUL

  Este persoana care a accesat deja site-ul, din motive private sau profesionale, și a acceptat Termenii și Condițiile implicate în utilizarea site-ului, furnizând toate datele de autentificare necesare pentru crearea unui cont;

 • UTILIZARE ABUZIVĂ

  Se referă la utilizarea site-ului web contrar obiceiurilor de utilizare standard legilor active și în orice alt mod care ar putea dăuna S.C. ELSE S.R.L;

Drepturi de autor
 • Toate materialele publicate pe acest site aparțin S.C. ELSE S.R.L.. Materialele nu pot fi copiate sau reproduse, decât atunci când sunt văzute online. Descărcarea și copierea materialelor este permisă numai în scopuri personale, necomerciale. Pentru orice alt tip de utilizare: publicație, publicitate, grafică sau orice alt tip de utilizare, vă rugăm să ne contactați la info@formota.ro.

 • Accesând site-ul www.formota.ro, utilizatorii sunt de acord să respecte termenii și condițiile indicate în această secțiune și legile pe care aceasta le respectă. Toți utilizatorii care intră online pe site-ul nostru sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile.

 • Următorii termeni și condiții sunt considerate a fi norme minime de utilizare aplicabile. Utilizarea site-ului se face în conformitate cu legile în vigoare din România. Termenii și condițiile pot fi modificate prin actualizarea site-ului, noii termeni și condiții intră în vigoare imediat după ce publicarea este disponibilă pentru toți utilizatorii. Nu există alți termeni și condiții acceptate pe acest site cu excepția celor publicate aici, cu excepția precisă a celor permise și acceptate de S.C. ELSE S.R.L. prin emiterea unei cereri la info@formota.ro.

Confidențialitate
 • S.C. ELSE S.R.L. respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor; www.formota.ro si S.C. ELSE S.R.L. nu va înstrăina nicio dată cu caracter personal confidențială de la utilizatorii săi către terți și le va folosi doar pentru a lua contact cu clienții/utilizatorii săi precum și pentru a le informa cu privire la anumite probleme tehnice ale site-ului, oferte și politici ale companiei; www.formota.ro si S.C. ELSE S.R.L. nu încurajează e-mailurile SPAM, nu oferă informațiile dvs. de contact către terți, nu vinde, oferă sau schimbă e-mailuri obținute de pe acest site web, nu transmite e-mailul dvs. nimănui fără acordul tău.

 • S.C. ELSE S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere de informații din cauza erorilor tehnice sau a problemelor de securitate a serverului gazdelor sau a oricăror alte acțiuni din partea terților. Potrivit Legii române nr. 677/2001 privind protecția consumatorului și preluarea și utilizarea datelor și Legea nr. 506/2004 privind utilizarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în timpul comunicațiilor electronice, S.C. ELSE S.R.L. are obligația de a utiliza, în condiții de siguranță și numai în aceste scopuri, datele personale de la orice client. Scopul colectării datelor este de a răspunde solicitărilor de oferte sau întrebărilor. Conform Legii 677/2001, aveti dreptul de a accesa si edita datele dumneavoastra si dreptul de a va adresa instantei judecatoresti. De asemenea, aveți dreptul de a refuza ca datele dumneavoastră să fie stocate și utilizate și să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a aplica aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă la adresa companiei noastre.

Vă rugăm să rețineți că, prin accesarea și utilizarea Site-ului nostru, sunteți de acord necondiționat cu Politica noastră de confidențialitate și cookie-uri și cu Termenii și condițiile generale.

Încetarea
 • Putem rezilia sau suspenda accesul Dvs. imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați acești Termeni și Condiții.La reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Răspundere
 • S.C. ELSE S.R.L. nu va fi răspunzător pentru niciun tip de prejudiciu (direct, indirect sau accidental) care provine din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile prezentate pe site-ul nostru și orice fel de erori sau informații lipsă din conținut care ar putea cauza orice fel de pierderi.

 • Informațiile pot fi tipărite numai pentru uz personal. Informațiile nu pot fi tipărite, distribuite sau trimise unei alte persoane sau utilizate în orice alt tip de document fără acordul scris al autorilor săi.

 • 01.Informațiile pot fi tipărite numai pentru uz personal.
 • 02.Informațiile nu pot fi tipărite, distribuite sau trimise unei alte persoane sau utilizate în orice alt tip de document fără acordul scris al autorilor săi.
Legea aplicabilă
 • Legile Țării, excluzând regulile privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea Serviciului de către dvs. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului www.formota.ro poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

Pentru utilizatorii Uniunii Europene (UE).
 • Dacă sunteți consumator al Uniunii Europene, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legii țării în care sunteți rezident.

Conformitate legală din Statele Unite
 • Dumneavoastră declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca țară „sprijinitoare a terorismului” și (ii) nu sunteți enumerate pe orice listă guvernamentală a Statelor Unite ale Americii cu părți interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare
 • Separabilitate

  Dacă vreo prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau invalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar prevederile rămase vor continua în vigoare și efect.

 • Renunțare

  Este persoana care a accesat deja site-ul, din motive private sau profesionale, și a acceptat Termenii și Condițiile implicate în utilizarea site-ului, furnizând toate datele de autentificare necesare pentru crearea unui cont;

Interpretarea traducerii
 • Este posibil ca acești Termeni și Condiții să fi fost traduși dacă v-am pus la dispoziție în Serviciul nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unei dispute.

Litigii
 • Pentru orice conflict care ar putea apărea între www.formota.ro și utilizatorul/clienții săi vom căuta să îl rezolvăm pe cale amiabilă. Dacă insă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de o instanta de judecata din jurisdicția S.C. ELSE S.R.L.

SCROLL UP